DTU Podcast

Supercomputer kortlægger den fælles danske DNA-profil

September 6, 2017

I denne episode ser vi nærmere på arbejdet med at lave det man kalder Det Danske Reference-genom, en slags DNA-profil af en gennemsnitlig dansker. Reference-genomet kan både bruges til forskning og til mere individualiseret behandling, i hvert fald i fremtiden

Det har krævet massevis af computerkraft at tackle de kolossale mængder af data - men nu er det Danske Referencegenom klart.

Man har kortlagt 50 danske familiers totale arvemasse, og bagefter har man lavet en slags gennemsnits-DNA, der kan bruges både til forskning og til behandling.

Lektor Simon Rasmussen fortæller om visionen bag referencegenomet, og Bent Petersen fortæller om supercomputeren, der gør det muligt at kortlægge milliarder af basepar inden for en overskuelig tidsramme.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App